S

Scatter Diagram Serpme Diagram
İki değişken arasındaki ilişkiyi anlatan bir çizelgedir.


Schedule Compliance Vardiyaya Uyum


Scheduling Exception Plana Uyum İstisnası
Bir temsilcinin normal planlanan vardiya planı dışındaki faaliyetlerde yer alması.


Screen Monitoring Ekran Denetimi
Bir temsilcinin bilgisayardaki aktivitelerinin bir yönetici veya müdür tarafından denetlenmesini sağlayan bir sistemdir.


Screen Pop
Bir CTI yeteneğidir. Arayanların kayıtları çağrılarla aynı anda otomatik olarak (Anı veya VRU/IVR'daki kodlama ile) temsilcinin önüne getirilir.


Screen Refresh Ekran Yenileme
O anki bilgilerin göstergede update edilme oranıdır. (Ör., 5 veya 15 saniyede bir). Gerçek zaman için kullanılan hesaplamalarda ekran yenilemenin zaman dilimi ile bir iilişkisi yoktur.


Seated Agents Koltuk / Temel İş gücü


Service Bureau Servis Bürosu / Dış Kaynak Kullanım Şirketi
Gelen ve giden çağrıları başka bir organizasyon için ele alan şirkettir.


Service Level Servis Seviyesi
Telefon Servis Faktörü veya TSF de denir. Gelen çağrıların belirli bir süre içinde ele alınması. "Gelen çağrıların %X'inin Y saniyede cevaplandırılması".


Sevice Level Agreement Servis Seviyesi Anlaşması
Kullanıcı ve bir servis sağlayıcısı arasında ortaklaşa varılan performans hedefleridir. Servis seviyesi anlaşması "servis seviyesi hedefini" içeren veya içermeyen çeşitli performans standartlarını belirtir.


Service Observing Servis Gözlemleme


Shrink Factor Çekme Faktörü


Silent Monitoring Sessiz Denetim


Skills Group Beceri Grubu


Skills - Based Routing Beceri-Odaklı Yönlendirme
Arayanın özel ihtiyaçlarını, çağrıyı ele alabilecek yeteneğe sahip olan bir temsilciyle o anda buluşturan bir ACD yeterliliğidir.


Smooth Call Arrival Düzenli Gelen Çağrılar
Belirli bir zaman aralığıyla düzenli olarak gelen çağrılardır. Çağrı alan (inblound) çağrı merkezlerinde gerçekte bulunmazlar.


Special Causes Özel Sebepler
Süreçte özel durumlar nedeniyle oluşan farlılıklardır.


Speech Recognition Ses Tanıma
Konuşulan kelimeleri ve cümleleri çözebilen ses işlem sistemidir.


Split Ayrılma


Supervisor Şef
Bir grup temsilci adına ilk sırada sorumluluğu olan kimsedir.10-15 temsilciye bir yönetici tipik oranlardır. Bununla birlikte yardım masalarında her 5 kişiye bir, ve bazı rezervasyon şirketlerinde 30-40 temsilciye bir şef bulunmaktadır. Genelde şefler temsilcilerin aktivitelerini denetleyen özel telefonlar ve bilgisayar terminallerine sahiptir.


Supervisor Monitor Şef Ekranı
Şeflerin temsilci gruplarını yönetirken kullandıkları çağrı ele alma istatistiklerini gösteren bilgisayar monitörleridir.

Hakkımızda

SER-SAA TELEMARKETING başta telekomünikasyon, finans, sağlık, perakende sektörü olmak üzere, bir çok alanda telemarketing ve çağrı merkezi hizmeti sunarak, yüksek müşteri memnuniyetini ve güvenilirliği esas almış lider bir kuruluştur.

İletişim

Kuştepe Mah. Yoncalı Sok. Enko İş Merkezi No:2 Kat:3

444 21 96

(0212) 291 65 80

info@ser-saa.com