R

Random Call Arrival Rasgele Gelen Çağrı
Gelen çağrıların rasgele gelmesi.


Readerboards
Diğer bir deyişle wallboard. Kuyruk durumu, temsilci statüsü ve çağrı merkezi performansı ile ilgili anlık veya geçmiş bilgileri gösteren genelde duvara veya tavana monte edilmiş bir gösterge cihazıdır.


Real -Time Adherence Software Gerçek-Zaman Uyumu Yazılımı
Temsilcilerin vardiya planlarına ne kadar uyduklarını göstermeye yarayan bir yazılımdır.


Real-Time Data Anlık -Gerçek-Zamanlı Veri
Güncel durumlarla ilgilidir. Bazı anlık bilgiler en "gerçek zamanlı" bilgilerdir. (örneğin, kuyruktaki çağrılar ve kuyruktaki en uzun bekleme). Bazı anlık raporlar ise hesaplama yapmak için (örneğin, servis seviyesi ve ortalama yanıt hızı) geçmiş zaman içerir (örneğin, en son x çağrı sayısı veya x dakika).


Real-Time Management Gerçek Zaman Yönetimi
Güncel kuyruk durumuna göre çalışanlarla ilgili veya sistem eşiklerinde ayarlamalar gerçekleştirmektir.


Received Calls Gelen Çağrılar
Bir trunk tarafından fark edilen ve yakalanan çağrı. Kabul edilen çağrılar ya terk edilir ya da temsilciler tarafından ele alınır.


Record and Review Monitoring
Bakınız Monitoring.


Recorded Announcement Route (RAN) Kaydedilmiş Anons Yönü


Reengineering Yeniden Yapılanma
Yönetim danışmanı Micheal Hammer tarafından popülarize edilmiş kavram; etkinliği ve hizmeti geliştirmek için süreçlerin radikal bir biçimde yeniden tasarlanmasıdır.


Response Time Yanıt Süresi
Çağrı merkezlerinin geldikleri zaman ele alınması gerekmeyen temasları cevaplamak için geçirdikleri süre (Ör., mektuplar, e-mailler).


Retrial Tekrarlayıcı
Meşgul sinyali alınca tekrar deneyen arayandır.


Retrial Tables Tekrarlayıcı Sıralar
Bazen trunkların ve sistem kaynaklarının hesaplanmasında kullanılır. Bazı arayanların meşgul sinyali alırlarsa çağrı merkezine ek girişim yapacaklarını varsayar.


Rostered Staff Factor (RSF) İlave İş Gücü Faktörü
Overlay, Shrink Factor veya Shrinkage de denilir. RSF hizmet seviyesi ve yanıt hızı hedeflerine ulaşmak için vardiya planında temel işgücünden ne kadar fazla çalışana ihtiyaç olduğunu belirten rakamsal faktördür. Temel işgücünün hesaplanmasından sonra, varidya planlarının gerçekleştirilmesinden önce hesaplanır ve mola, devamsızlık, sürekli eğitim gibi işlemleri içine alır.


Round Robin Distribution
Temsilcileri önceden kararlaştırılmış listeye göre dağıtımını yapan bir metottur.  


Hakkımızda

SER-SAA TELEMARKETING başta telekomünikasyon, finans, sağlık, perakende sektörü olmak üzere, bir çok alanda telemarketing ve çağrı merkezi hizmeti sunarak, yüksek müşteri memnuniyetini ve güvenilirliği esas almış lider bir kuruluştur.

İletişim

Kuştepe Mah. Yoncalı Sok. Enko İş Merkezi No:2 Kat:3

444 21 96

(0212) 291 65 80

info@ser-saa.com