P

Pareto Chart Pareto Çizelgesi 
Olayları sıklık derecesine göre düzenleyen bir grafik çizelgedir. 19. yüzyıl ekonomisti Vilfredo Pareto'dan adını almaktadır.


PBX / ACD 
ACD fonksiyonlarıyla donanmış bir PBX'tir.


Peaked Call Arrival Zirve Çağrılar 
Gelen çağrı sayısının kısa bir süre içinde tavan yapması aniden artmasıdır. Gelişigüzel gelen çağrı akışı dışındaki trafiktir.


Percent Allocation Yüzde Dağılımı  
Birden fazla merkez (multi-site) lerce bazen kullanılan çağrı yönlendirme stratejisidir. Bir ağ tarafından karşılanan çağrılar kullanıcının belirlediği yüzdelere dayanarak bir siteden ötekine yönlendirilir. Bakınız Call by Call Routing ve Network Interflow.


Percent Utilization Yüzde Kullanımı 


Poisson
Trunkları hesaplamak için zaman zaman kullanılan bir formüldür. Arayanların meşgul sinyali aldıkları takdirde, düşürene kadar arayacaklarını varsayar. Bazı arayanlar aramaktan vazgeçeceği için Poisson talep edilen trunkları olduğundan daha fazla hesaplayabilir.


Pooling Principle Havuz Prensibi
Kaynakları konsolide etmeye / birleştirmeye yönelik girişimler trafik taşıma verimini arttırmakla sonuçlanır. Tersine bir hareket verimi düşürmekle sonuçlanır.


Position Monitoring Pozisyon Denetimi 


Post Call Processing Çağrı Sonrası İşlem 


Predictive Dialing
Dışarıdan gelen çağrıları temsilcilere yönlendiren ve otomatik olarak temsilciye dışarıyı arama imkanı veren sistemdir. Sistem aranan numaradan meşgul sinyali, telesekreter veya cevap yok sinyali alırsa, aranmak için tekrar sıraya sokar.


Primary Rate Interface (PRI)
ISDN servisinin iki seviyesinden birisidir. Kuzey Amerika'da PRI ses ve bilgi için bearer kanalı, sinyal bilgisi için bir kanalı sağlar (23B+D olarak ifade edilir.) Avrupa'da PRI 30 bearer hat (130B+D) dir.


Private Automatic Branch Exchange (PABX)
Bakınız Private Branch Exchange.


Private Branch Exchange (PBX)
Müşteri lokasyonunda yer alan gelen ve giden çağrıları ele alan bir telefon sistemidir. ACD yazılımları, PBX'ler, ACD fonksiyonletisi sağlar .


Private Network Özel Ağ 
Bir organizasyonun veya ona bağlı diğer organizasyon gruplarının özel kullanımı için devrelerden oluşmuş bir şebekedir. Bölgesel, ulusal veya uluslararası alanda genellikle büyük organizasyonlar tarafından kullanılır.


Process İşlem 
Sebepler sistemidir.


Profit Center Kar Merkezi 
Bir organizasyonda kar getiren departman veya iş birimine verilen muhasebesel bir terimdir.


Public Switched Network (PSN)
Herhangi bir evin veya ofisin bir diğeri ile iletişimini imkanlı kılan telefon şebekesidir.

Hakkımızda

SER-SAA TELEMARKETING başta telekomünikasyon, finans, sağlık, perakende sektörü olmak üzere, bir çok alanda telemarketing ve çağrı merkezi hizmeti sunarak, yüksek müşteri memnuniyetini ve güvenilirliği esas almış lider bir kuruluştur.

İletişim

Kuştepe Mah. Yoncalı Sok. Enko İş Merkezi No:2 Kat:3

444 21 96

(0212) 291 65 80

info@ser-saa.com