L

Law of Diminishing Returns Azalan Değer Kuralı 
Sisteme eklenen her temsilcinin belirli bir noktadan sonra Hizmet Seviyesinde yarattıkları azalışı gösteren marjinal artış.


Load Balancing Yük Dengesi 
İki veya daha fazla nokta arasındaki dengeleyici trafik.


Local Area Network (LAN) Bölgesel Alan Şebekesi 
Bir binadaki birçok bilgisayarın bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan bağdır. Bakınız Wide Area Network


Local Exchange Carrier (LEC) 
Bölgesel bağlantı ve hizmetten sorumlu telefon şirketleridir.


Logged On 
Temsilcilerin bir çağrı cevaplamaya hazır olsalarda olmasalarda, sisteme giriş yaptıkları durumdur.


Long Call Uzun Çağrı 
Personel hesaplamaları ve trafik mühendisliği kavramında 30 dakikaya varan veya aşan görüşmelerdir .


Longest Available Agent En Uzun Süredir Müsait Temsilci 
En uzun boş kalan temsilciye çağrı dağıtma metodudur. Bir kuyruğun var olması durumunda, en uzun boş kalan temsilci "sıradaki müsait temsilci" olur. Bakınız Next Available Agent.


Longest Delay (Oldest Call) En Uzun Bekletme (En Eski Çağrı) 
Arayanların kapamadan veya bir temsilciye ulaşmadan sırada bekledikleri en uzun zamandır.


Look Ahead Queuing İleriye Bakarak Sıraya Sokma
Bir sistemin veya şebekenin ilk sıradaki çağrılar taşınmadan önce ikincil bir sırayı araştırması ve durum değerlendirmesi yapabilmesi yeteneğidir.


Look Back Queuing Geriye Bakarak Sıraya Sokma
Bir sistem veya şebekenin çağrıyı ikinci bir sıraya taşırdıktan sonra tekrar ilk sıraya dönüp bakabilmesi, durum değerlendirmesi yapabilmesi yeteneğidir. Tıkanıklık açılırsa çağrı tekrar ilk sıradaki yerine gönderilir.


Lost Call Kayıp Çağrı 

Hakkımızda

SER-SAA TELEMARKETING başta telekomünikasyon, finans, sağlık, perakende sektörü olmak üzere, bir çok alanda telemarketing ve çağrı merkezi hizmeti sunarak, yüksek müşteri memnuniyetini ve güvenilirliği esas almış lider bir kuruluştur.

İletişim

Kuştepe Mah. Yoncalı Sok. Enko İş Merkezi No:2 Kat:3

444 21 96

(0212) 291 65 80

info@ser-saa.com